W celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa dla Pracowników w ramach Karty Bezpieczeństwa COVID-19 rekomendowane są następujące zasady zachowania w biurze.

 • Nie przychodzimy  do pracy z symptomami jakichkolwiek infekcji

 • O złym stanie zdrowia informujemy telefonicznie lub drogą mailową przełożonego lub kierownika biura

 • Pomieszczenia biurowe regularnie wietrzymy

 • Po wejściu do biura myjemy i dezynfekujemy ręce

 • Pracodawca zapewnia taką organizację biura aby zapewnić odpowiedni dystans pomiędzy pracownikami

 • Pracownicy dbają o zachowanie dystansu

 • Regularnie myjemy i dezynfekujemy ręce po wizytach w toaletach

 • Używamy jednorazowych ręczników

 • Regularnie dezynfekujemy własne stanowisko pracy

 • Ubrania wierzchnie należy zostawiać w miejscach do tego wyznaczonych

 • Przemieszczenie się po biurze z zachowaniem zasad bezpiecznej odległości od pozostałych pracowników

 • Korzystanie z pomieszczenia socjalnego – w kuchni może przebywać ilość osób pozwalająca na zachowanie bezpiecznego dystansu

 • W razie choroby możliwość pracy zdalnej po wcześniejszym zawiadomieniu i uzasadnieniu przyczyny nieobecności do przełożonego

ELEMENTY PROCEDURY

Procedura „Zasady pracy w biurze” wprowadź procedurę w swojej organizacji – wydrukuj i powieś u siebie w biurze – do pobrania

do pobrania pdf

Dezynfekuj ręce – plakat – wydrukuj i wykorzystaj w biurze – plakat, do pobrania

Płyn do dezynfekcji.