Zamieszczenie loga Karta Bezpieczeństwa Covid 19 na stronie głównej.