Stowarzyszenie Mieszkanicznik jest jedną z organizacji wspierających Kartę Bezpieczeństwa COVID19. Do stowarzyszenia należy około 20 tys przedsiębiorców zajmujących się wynajmem nieruchomości nie tylko na terenie Polskie, ale również w Wielkiej Brytanii czy Australii. Na stronie stowarzyszenia pojawiła się informacja o Karcie, do wszystkich członków organizacji wysłany został również  biuletyn n informacyjny z opisem zasad działania Karty