Nasza firma jest sygnatariuszem Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości, która ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Klientów jak i pracowników naszej firmy. W związku z tym prezentujemy Państwu zasady, które obowiązują podczas przyjmowania nieruchomości przez nasze biuro.

Spotkania z Właścicielami nieruchomości

  • Ilość spotkań bezpośrednich należy zminimalizować

  • Zachowanie dystansu społecznego

  • Stosowanie środków ochrony osobistej

  • Pomieszczenia powinny być przewietrzone, najlepiej z dostępem świeżego powietrza

Podpisywanie dokumentów

  • Wszelkie dokumenty i druki niezbędne do zawarcia współpracy dostępne są (jeżeli jest to możliwe) w formie elektronicznej

  • Podczas kompletowania dokumentacji, tam gdzie to możliwe, zalecamy korzystanie z elektronicznej platformy ePUAP

  • Przy podpisywaniu dokumentów osobiście, zachowujemy przede wszystkim zasady dystansu społecznego i stosujemy środki ochrony osobistej

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży

  • Agenci dbają o to, by podczas spotkania osoby przebywały w bezpiecznej odległości

  • Po aktywności w mieszkaniu klienta, takich jak np. sesja fotograficzna konieczne jest wietrzenie pomieszczenia, zalecana jest również dezynfekcja dotykanych przedmiotów. Do sesji zdjęciowej zaleca się wykorzystywanie przedmiotów znajdujących się w mieszkaniu

ELEMENTY PROCEDURY

Przyjmowania nieruchomości do sprzedaży – plakat

Do pobrania pdf