Procedury

Procedury2020-10-09T08:26:38+00:00

UWAGA: procedury są w fazie rozwoju, niektóre za szczegółowe niektóre za krótkie. Organizacje wspierające mogą „zaadoptowac” procedurę i przyczynić się do zaktualizowania i utrzymania procedurę w świeżości. Zalecenia rządowe są nadrzędne!

Przestrzeganie procedur jest DOBROWOLNE, jednak w jedności jest siła która pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa dla nas i naszych klientów.

Oficjalne źródła – podstawy prawne

Karta Bezpieczeństwa Covid19 dla rynku nieruchomości powstała w oparciu o procedury i zalecenia Polskiego Rządu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Klientów jak i Pracowników firm/organizacji sygnatariuszy. [...]

Oczekiwane zachowanie klientów

Nasza firma jest sygnatariuszem Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości, która ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Klientów jak i pracowników naszej firmy. W związku z tym prezentujemy Państwu zasady. ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA!!! Jednak przełóż wizytę jeśli: [...]

Procedura prezentacji nieruchomości

Nasza firma jest sygnatariuszem Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości, która ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Klientów jak i Pracowników. W związku z tym prezentujemy Państwu procedury przy prezentacji nieruchomości. Staramy się zachować maksimum bezpieczeństwa, korzystając ze środków [...]

Zasady pracy w biurze

W celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa dla Pracowników w ramach Karty Bezpieczeństwa COVID-19 rekomendowane są następujące zasady zachowania w biurze. Nie przychodzimy  do pracy z symptomami jakichkolwiek infekcji O złym stanie zdrowia informujemy telefonicznie lub drogą mailową przełożonego [...]

Zasada prowadzenia szkolenia dla pracowników

Wiedza i świadomość to podstawowe czynniki, które umożliwiają zminimalizowanie zagrożenia zakażenia. W związku z tym jedną z podstawowych zasad Karty Bezpieczeństwa  jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników / członków organizacji na temat reguł Karty Bezpieczeństwa COVID19 dla rynku nieruchomości. [...]

Procedura “Domu otwartego”

Nasza firma jest sygnatariuszem Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości, która ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Klientów jak i Pracowników. W związku z tym prezentujemy procedury przy organizacji “domu otwartego” Staramy się zachować maksimum bezpieczeństwa, korzystając ze środków [...]

Procedura w przypadku kiedy pracownik jest zdiagnozowany lub podejrzewany COVID 19

Zasady postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem według Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości.  Jeżeli pracownik zaobserwuje u siebie lub kolegi objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel, duszności) powinien zostać odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub [...]

Procedura prowadzenia szkoleń

PROCEDURA DLA STOWARZYSZENIA/ORGANIZATORA SZKOLENIA Nasze Stowarzyszenie jest sygnatariuszem Karty Bezpieczeństwa COVID19 dla rynku nieruchomości, która ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Klientów jak i Pracowników naszej firmy. Prezentujemy Państwu zasady, które obowiązują podczas organizowanych szkoleń. Szkolenia prowadzone są [...]

Go to Top