Zasady postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem według Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości. 

  • Jeżeli pracownik zaobserwuje u siebie lub kolegi objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel, duszności) powinien zostać odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób

  • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie, pracownik  niezwłocznie zaprzestaje realizowania obowiązków zawodowych, w tym w szczególności spotkań z klientami

  • O podejrzeniu zakażenia informujemy osobę wskazaną przez pośrednika, która zapewni mu bezpieczny transport do domu, szpitala lub przychodni

  • Pozostali pracownicy opuszczają biuro, szczególnie jeżeli niemożliwe jest odizolowanie pracownika  z podejrzeniem zakażenia. Zaleca się dokładną dezynfekcję rąk, prysznic od razu po przyjściu do domu oraz wypranie wszystkich ubrań lub odłożenie ich i nieużywanie przez minimum 2 doby

  • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

  • Pracownik z podejrzeniem COVID-19 zobowiązany jest do kontaktu z lekarzem lub stacją Sanepid-u

  • Pracownik nie wraca do pełnienia obowiązków do  momentu wyjaśnienia sytuacji lub uzyskania negatywnego wyniku testu COVID-19

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z procedurą postępowania na wypadek zakażenia COVID-19.

ELEMENTY PROCEDURY

Procedura w przypadku kiedy pracownik jest zdiagnozowany lub podejrzewany COVID 19 – plakat, do pobrania i powieszenia w biurze – do pobrania

do pobrania pdf