Nasza firma jest sygnatariuszem Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości, która ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Klientów jak i Pracowników. W związku z tym prezentujemy zasady, które obowiązują przy przygotowaniu nieruchomości do wizyty Klienta.

  • Wizyty klienta powinny być umawiane z wyprzedzeniem, szczególnie jeśli prezentowana nieruchomość jest zamieszkała

  • Jeśli to możliwe nieruchomość  powinna być prezentowana bez udziału właścicieli

  • O prezentacji nieruchomości powiadamiamy właściciela i prosimy aby liczba obecnych osób została ograniczona do minimum

  • Osoby, które znajdują się  w mieszkaniu są poinstruowane przez pośrednika odnośnie zasad zachowania, przede wszystkim zasad zachowania dystansu społecznego

  • Zarówno przed prezentacją jak i po mieszkanie należy wietrzyć

  • Zarówno pośrednik jak i klient dezynfekują ręce przed wejściem do nieruchomości

  • Klient oglądający mieszkanie unika dotykania przedmiotów w mieszkaniu

  • Drzwi w mieszkaniu/domu są uchylone tak, aby Klient nie musiał dotykać klamki

  • Wskazane aby osobą prezentującą nieruchomości był pośrednik

ELEMENTY PROCEDURY

Procedura przygotowania nieruchomości do wizyty klienta – plakat, do pobrania

Do Pobrania • PDF

Dezynfekuj ręce – plakat – wydrukuj i wykorzystaj w biurze – plakat, do pobrania

Płyn do dezynfekcji,