PROCEDURA DLA STOWARZYSZENIA/ORGANIZATORA SZKOLENIA

Nasze Stowarzyszenie jest sygnatariuszem Karty Bezpieczeństwa COVID19 dla rynku nieruchomości, która ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Klientów jak i Pracowników naszej firmy. Prezentujemy Państwu zasady, które obowiązują podczas organizowanych szkoleń.

 • Szkolenia prowadzone są zgodnie z regułami Karta Bezpieczeństwa Covid19 dla rynku nieruchomości, która powstała w oparciu o procedury i zalecenia Polskiego Rządu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 • Szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej, hybrydowej (stacjonarnie + online) bądź online

Przygotowanie szkolenia i pomieszczeń

 • Zgłoszenia oraz zapisy na szkolenia odbywają się drogą elektroniczną, podobnie jak rozliczenia kosztów uczestnictwa

 • Organizator szkolenia prowadzi rejestr uczestników szkolenia i obecności na poszczególnych zajęciach

 • Organizator zapewnia pomieszczenia pozwalające na spełnienie aktualnie obowiązujących wymogów sanitarnych i odpowiedniego dystansu społecznego

 • Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy wypełniają ankietę dotyczącą stanu zdrowia

 • Materiały merytoryczne ze szkolenia dostarczane są uczestnikom w formie elektronicznej. Jeśli przekazywane są materiały w formie papierowej, to każdy z uczestników otrzymuje indywidualny pakiet

Organizacja i przebieg szkolenia

 • Osoby biorące udział w szkoleniu nie witają się uściskiem dłoni i zachowują zasadę dystansu społecznego

 • Po przybyciu na szkolenie uczestnicy  dezynfekują lub myją ręce. Organizator zapewnia środki dezynfekujące

 • Pomieszczenie, gdzie odbywa się szkolenie jest wietrzone przed i po wyjściu uczestników W miarę możliwości zapewniony jest dostęp świeżego powietrza

 • Optymalizujemy czas trwania szkolenia, stosujemy regularne przerwy podczas których wietrzymy pomieszczenie

 • Uczestnicy szkolenia używają własnych materiałów piśmiennych

 • W miarę możliwości catering kawowy dostarczany jest w jednorazowych opakowaniach

INFORMACJE DLA PROWADZĄCYCH

Nasze Stowarzyszenie jest sygnatariuszem Karty Bezpieczeństwa COVID19 dla rynku nieruchomości, która ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Klientów jak i Pracowników naszej firmy. Prezentujemy Państwu zasady, które obowiązują podczas organizowanych przez nas szkoleń.

Przygotowanie szkolenia:

 • Prowadzący szkolenie są informowani o liczbie uczestników

 • Uczestnicy przed szkoleniem otrzymują informację dotyczącą zasad zachowania podczas szkolenia

 • Materiały szkoleniowe powinny być przygotowane w formie elektronicznej

 • Szkoleniowcy, podobnie jak uczestnicy szkolenia wypełniają ankietę dotyczącą stanu zdrowia

Przebieg szkolenia

 • Osoby biorące udział w szkoleniu nie witają się uściskiem dłoni i zachowują zasadę dystansu społecznego

 • Po przybyciu na szkolenie uczestnicy  dezynfekują lub myją ręce. Organizator zapewnia środki dezynfekujące

 • Pomieszczenie, gdzie odbywa się szkolenie jest wietrzone przed i po wyjściu uczestników. W miarę możliwości zapewniony jest dostęp świeżego powietrza

 • Optymalizujemy czas trwania szkolenia, stosujemy regularne przerwy podczas których wietrzymy pomieszczenie

 • Uczestnicy szkolenia używają własnych materiałów piśmiennych

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW

Nasze Stowarzyszenie jest sygnatariuszem Karty Bezpieczeństwa COVID19 dla rynku nieruchomości, która ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Klientów jak i Pracowników naszej firmy. Prezentujemy Państwu zasady, które obowiązują podczas organizowanych przez nas szkoleń.

 • Szkolenia prowadzone są zgodnie z regułami Karta Bezpieczeństwa Covid19 dla rynku nieruchomości, która powstała w oparciu o procedury i zalecenia Polskiego Rządu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 • Szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej, hybrydowej (stacjonarnie + online) bądź online w zależności od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej

Przygotowanie do szkolenia 

 • Zgłoszenia oraz zapisy na szkolenia odbywają się drogą elektroniczną, podobnie jak rozliczenia kosztów uczestnictwa

 • Organizator szkolenia prowadzi rejestr uczestników szkolenia i obecności na poszczególnych zajęciach

 • Organizator zapewnia pomieszczenia pozwalające na spełnienie aktualnie obowiązujących wymogów sanitarnych i odpowiedniego dystansu społecznego

 • Przed rozpoczęciem szkolenia jako Uczestnik będziesz zobowiązany do wypełnienia ankiety dotyczącej stanu zdrowia

 • Materiały merytoryczne ze szkolenia będą dostarczane w formie elektronicznej. Jeśli przekazywane są materiały w formie papierowej, to każdy z uczestników otrzymuje indywidualny pakiet

Organizacja i przebieg szkolenia

 • Biorąc udział w szkoleniu nie witaj się uściskiem dłoni i zachowuj zasadę dystansu społecznego

 • Po przybyciu na szkolenie  dezynfekuj lub myj ręce. Organizator zapewnia środki dezynfekujące

 • Pomieszczenie, gdzie odbywa się szkolenie jest wietrzone przed i po wyjściu uczestników

 • W miarę możliwości zapewniony jest dostęp świeżego powietrza w trakcie trwania szkolenia

 • Czas szkolenia jest zoptymalizowany, stosujemy regularne przerwy podczas których wietrzymy pomieszczenie

 • Prosimy o używanie własnych materiałów piśmiennych

 • W miarę możliwości catering kawowy dostarczany jest w jednorazowych opakowaniach

ELEMENTY PROCEDURY

Procedura ogólna dla stowarzyszeń / organizatora szkolenia –  do pobrania

do pobrania pdf

Informacja dla prowadzących – do wysyłki mailem, do pobrania

do pobrania pdf

Informacja dla uczestników  – do wysyłki przed szkoleniem, do pobrania

do pobrania pdf

Ankieta do wypełniania przez uczestników szkolenia – do pobrania

do pobrania pdf

Plakat „Dezynfekuj ręce” do pobrania i zawieszenia podczas szkolenia – do pobrania

Płyn do dezynfekcji,