Nasza firma jest sygnatariuszem Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości, która ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Klientów jak i Pracowników naszej firmy. W związku z tym prezentujemy Państwu zasady, które obowiązują przy podpisywaniu aktów notarialnych.

Projekt aktu

 • Dokumenty i dane niezbędne do sporządzenia aktu strony przekazują notariuszowi w formie elektronicznej, a w trakcie podpisywania następuje ich weryfikacja

 • Projekt aktu notarialnego jest przesyłany do stron przed terminem podpisania, aby maksymalnie skrócić czas wspólnego przebywania w trakcie umowy i aby wcześniej uzyskać mailową akceptację ich treści

Podpisanie aktu u notariusza

 • W spotkaniu związanym z podpisaniem aktu notarialnego bierze udział minimalna, niezbędna liczba osób. Informujemy notariusza o liczbie osób przed spotkaniem

 • Notariusz zapewnia zaplecze, które pozwala zachować zasady dystansu społecznego

 • Osoby biorące udział w podpisaniu aktu notarialnego nie witają się uściskiem dłoni i zachowują zasadę dystansu społecznego

 • Goście po wejściu do biura dezynfekują lub myją ręce

 • Pomieszczenie, gdzie następuje podpisania aktu jest wietrzone przed i po wyjściu stron. W miarę możliwości zapewniony jest dostęp świeżego powietrza

 • Jeżeli dokumenty były akceptowane mailowo, przekazujemy notariuszowi wszystkie niezbędne do weryfikacji dokumenty

 • Staramy się zminimalizować czas odczytywania i podpisywania aktu

 • Przy podpisywaniu  dokumentów każdy otrzymuje osobny długopis ewentualnie używa swojego prywatnego. Środki piśmiennicze są późnej dezynfekowane

 • Przyjmowanie wszelkich płatności należnych w kancelariach notarialnych (również podatków oraz opłat sądowych) staramy się wykonać w formie bezgotówkowej, w tym także przy użyciu kart płatniczych

 • Notariusz przekazuje stronom dokumenty w teczkach. Dokumenty warto odłożyć w domu na okres około dwóch tygodni

Procedura powinna być przekazana do klienta i do notariusza.

ELEMENTY PROCEDURY

Procedura podpisania aktu notarialnego –  do pobrania

do pobrania pdf

Informacja do notariusza o naszych oczekiwaniach i wspólnym przygotowaniu bezpiecznego aktu notarialnego, – do pobrania

do pobrania pdf