Nasza firma jest sygnatariuszem Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości, która ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Klientów jak i Pracowników. W związku z tym prezentujemy procedury przy organizacji “domu otwartego”

Staramy się zachować maksimum bezpieczeństwa, korzystając ze środków ochrony  (odstęp społeczny, przepływ powietrza, dezynfekcja rąk i przedmiotów)  oraz ograniczając liczbę osób jednocześnie biorących udział w domu otwartym.

  • Podczas “domu otwartego” w mieszkaniu nie powinni przebywać właściciele

  • Wietrzenie  –  zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu prezentacji

  • Prezentacje odbywają się indywidualne, w gronie maksymalnie 2-3 osób i z zachowaniem zasad dystansu

  • Przed wejściem oglądający  dezynfekują  ręce (organizator zapewnia środek dezynfekujący)

  • Podczas prezentacji zachowujemy dystans społeczny

  • Drzwi w nieruchomości  są uchylone tak, aby Oglądający nie musieli dotykać klamek

  • Oglądający powinni unikać dotykania sprzętów znajdujących się w nieruchomości. Prezentacji (otwieranie szaf, sprzętów) dokonuje organizator spotkania

  • Po każdej prezentacji przeprowadzamy dezynfekcję dotykanych lub narażonych na kontakt z oglądającymi  miejsc za pomocą środka do dezynfekcji powierzchni

  • W miarę możliwości częstujemy Klienta jedynie napojami lub  przekąskami w jednorazowych opakowaniach

  • Klient odnotowuje swoją obecność w Rejestrze Gości używając zdezynfekowanych długopisów lub swojego własnego

ELEMENTY PROCEDURY

Procedura “Domu otwartego” – plakat do wydrukowania i powieszenia w prezentowanej nieruchomości – do pobrania

do pobrania pdf

Nieruchomość przygotowane do prezentacji – plakat do wydrukowania i zamieszczenia w prezentowanej nieruchomości – do pobrania

Dezynfekuj ręce – plakat – wydrukuj i wykorzystaj w mieszkaniu podczas prezentacji – plakat, do pobrania

Płyn do dezynfekcji,