Nasza firma jest sygnatariuszem Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości, która ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Klientów jak i Pracowników. W związku z tym prezentujemy Państwu procedury przy prezentacji nieruchomości.

Staramy się zachować maksimum bezpieczeństwa, korzystając ze środków ochrony (odstęp społeczny, przepływ powietrza, dezynfekcja rąk i przedmiotów) oraz ograniczając liczbę osób na spotkaniu.

 • Prowadzimy prezentacje indywidualne w gronie maksymalnie 2 osób

 • Podczas prezentacji staramy się zachować wymaganą odległość od Klienta

 • Drzwi do mieszkania/domu są cały czas uchylone tak, aby Klient nie musiał dotykać klamki i był jak najlepszy przewiew powietrza

 • Przed umówieniem się na prezentację prosimy o przesłanie danych kontaktowych na maila/sms tj.: imię, nazwisko, telefon i adres e-mail

 • Informacje RODO, jak również karty odbioru adresu są przesyłane, w miarę możliwości, elektronicznie

 • Kartę nieruchomości również przesyłamy mailem, tak aby na spotkaniu nie odbywały się żadne procesy podpisywania dokumentów

 • Zarówno przed prezentacją jak i po mieszkanie jest wietrzone

 • Dezynfekcja rąk przy wejściu do nieruchomości

Sytuacja kiedy w mieszkaniu jest właściciel.

 • Idealnie mieszkanie powinno być prezentowane bez właścicieli, a jeśli to niemożliwe liczba obecnych osób powinna być ograniczona do minimum

 • Osoby, które znajdują się w mieszkaniu powinny zostać poinstruowany przez pośrednika nieruchomości jak należy się zachować

 • Wskazane aby osobą prezentującą nieruchomości był pośrednik

Informacja do Klienta przed prezentacją nieruchomości:
Mieszkanie zostanie przygotowane do przeprowadzenia prezentacji zgodnie z procedurami Karty Bezpieczeństwa COVID-19: mieszkanie będzie przewietrzone przed prezentacją a w trakcie prezentacji zapewniony będzie dostęp świeżego powietrza liczba osób biorących udział w prezentacji nieruchomości będzie zminimalizowana. Osoby biorące udział w prezentacji będą poinstruowanie odnośnie obowiązujących reguł, przygotowane zostaną płyny do dezynfekcji, maseczki należy posiadać własne.

ELEMENTY PROCEDURY

Procedura „Mieszkanie przygotowanie do prezentacji” – plakat, do pobrania

do pobrania pdf

Plakat „nieruchomość przygotowane do prezentacji” – do wydrukowania i powieszenia w prezentowanej nieruchomości –  do pobrania

Dezynfekuj ręce – plakat do wydrukowania i powieszenia w prezentowanej nieruchomości – obok płynu do dezynfekcji –  do pobrania

Płyn do dezynfekcji,