W sytuacji trwającej pandemii COVID-19 i w obliczu wynikających z niej zagrożeń, uzasadnionym jest stworzenie procedur i zasad, które zwiększą poziom bezpieczeństwa. W związku z tym Portal Pośredników Szybko.pl wspólnie z organizacjami zrzeszającymi pośredników w Polce, wdrożą Kartę Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości.

Karta Bezpieczeństwa COVID19 ma na celu pomoc w jak najlepszym dostosowaniu się do zaleceń dotyczących zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących na rynku nieruchomości jak też ich klientów.

Karta Bezpieczeństwa COVID-19 jest zbiorem zasad, procedur oraz zaleceń, które są DOBROWOLNIE wdrażane przez firmy związane z rynkiem nieruchomości. Przystąpienie do programu jest BEZPŁATNE i oparte tylko na dobrej woli sygnatariuszy.

Każda firma, które zechce wdrożyć Kartę Bezpieczeństwa COVID-19 zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych w Karcie zasad. Na stronie https://kartabezpieczenstwacovid19.pl/sygnatariusze/ opublikowana jest oficjalna lista firm, które przystąpiły do Karty Bezpieczeństwa. Organizacje, firmy i wszystkie podmioty przystępujące do programu otrzymają możliwość posługiwania się specjalnym znakiem – logotypem.

Prowadzona jest akcja informacyjna i promocyjna zarówno w mediach jak i w portalach ogłoszeniowych na temat KARTY Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości.

Korzyści z wprowadzenia KARTY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19:
Bezpieczeństwo – zapewnienie Klientów, iż współpraca z agencjami nieruchomości, zarządcami, rzeczoznawcami gwarantuje bezpiecznie przeprowadzenie transakcji nie tylko od strony formalnej, ale również reżimu sanitarnego
Zaprezentowanie profesjonalizmu grupy zawodowej
Publiczne wystąpienie środowiska profesjonalistów rynku nieruchomości jako spójnej i profesjonalnej grupy zawodowej
Szansa na zwiększenie zainteresowanie usługami

W sytuacji trwającej pandemii COVID-19 i w obliczu wynikających z niej zagrożeń, uzasadnionym jest stworzenie procedur i zasad, które zwiększą poziom bezpieczeństwa. W związku z tym Portal Pośredników Szybko.pl wspólnie z organizacjami zrzeszającymi pośredników w Polce, wdrożą Kartę Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości.

Karta Bezpieczeństwa COVID19 ma na celu pomoc w jak najlepszym dostosowaniu się do zaleceń dotyczących zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących na rynku nieruchomości jak też ich klientów.

Karta Bezpieczeństwa COVID-19 jest zbiorem zasad, procedur oraz zaleceń, które są DOBROWOLNIE wdrażane przez firmy związane z rynkiem nieruchomości. Przystąpienie do programu jest BEZPŁATNE i oparte tylko na dobrej woli sygnatariuszy.

Każda firma, które zechce wdrożyć Kartę Bezpieczeństwa COVID-19 zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych w Karcie zasad. Na stronie https://kartabezpieczenstwacovid19.pl/sygnatariusze/ opublikowana jest oficjalna lista firm, które przystąpiły do Karty Bezpieczeństwa. Organizacje, firmy i wszystkie podmioty przystępujące do programu otrzymają możliwość posługiwania się specjalnym znakiem – logotypem.

Prowadzona jest akcja informacyjna i promocyjna zarówno w mediach jak i w portalach ogłoszeniowych na temat KARTY Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości.

Korzyści z wprowadzenia KARTY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19:
Bezpieczeństwo – zapewnienie Klientów, iż współpraca z agencjami nieruchomości, zarządcami, rzeczoznawcami gwarantuje bezpiecznie przeprowadzenie transakcji nie tylko od strony formalnej, ale również reżimu sanitarnego
Zaprezentowanie profesjonalizmu grupy zawodowej
Publiczne wystąpienie środowiska profesjonalistów rynku nieruchomości jako spójnej i profesjonalnej grupy zawodowej
Szansa na zwiększenie zainteresowanie usługami

Platforma Szybko.pl rozpoczęła działalność w 2005 r i jest grupą kilkudziesięciu serwisów ogłoszeniowych, umożliwiających zamieszczanie w Internecie różnego rodzaju ofert nieruchomości. W 2018 roku Szybko.pl podpisało porozumienie z PFRN na temat procesu przekształcenia portalu w spółkę należącą do pośredników w obrocie nieruchomościami. Szybko.pl aktywnie wspiera pośredników i jest inicjatorem i organem prowadzącym akcję Karta Bezpieczeństwa COVID19 dla rynku nieruchomości.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) jest dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji posiadających osobowość prawną. Została utworzona w styczniu 1995 roku przez sześć regionalnych stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami i do lutego 1997r. działała pod nazwą Polska Federacja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W chwili obecnej PFRN działa na rzecz i w interesie 17 regionalnych stowarzyszeń pośredników oraz zarządców nieruchomości, zrzeszających prawie 2000 osób.

Kontakt: Natalia Gołębiewska

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w tym ich związki oraz inne organizacje i jednostki organizacyjne o statusie przedsiębiorcy.

 

Galactica jest producentem i dostawcą rozwiązań programistycznych skierowanych do szerokiego grona odbiorców biznesowych. Jako pierwsza firma w Polsce stworzyła w pełni responsywne oprogramowanie do zarządzania biurem nieruchomości Galactica Virgo, które zawiera największą bazę ofert i biur nieruchomości w kraju. Każdego dnia do systemu Virgo loguje się ponad 10 000 użytkowników. Virgo to także kompleksowe i bezpieczne rozwiązania 360 stopni, do których należą wirtualne wizyty w nieruchomościach oraz zdalne prezentacje wirtualnych spacerów.

RECAMP.PL zakłada prostą formę soczystych prelekcji i inspirujących warsztatów, które są początkiem do dyskusji i wymiany poglądów w każdym z tematów. Nie może Cię tam zabraknąć! Podziel się z nami wiedzą i doświadczeniem! Dołącz do nas!

Stowarzyszenie Mieszkanicznik to międzynarodowa organizacja wspierająca wynajmujących w prowadzeniu bezpiecznego i etycznego najmu nieruchomości. Od 8 lat zrzeszamy ponad 14 000 ekspertów i pasjonatów z rynku nieruchomości, a co roku dołącza do nas kilkuset nowych Członków. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami, promujemy dobre praktyki w najmie i działamy w Waszym imieniu.

Naszą misją oraz nadrzędnym celem jest dążenie do ucywilizowania polskiego rynku najmu.

Agencja Freedom to lider rynku nieruchomości zrzeszający blisko 400 agentów w całej Polsce. Od niemal 10 lat pomagamy naszym klientom w szybkiej i zyskownej sprzedaży nieruchomości a także, oferujemy pełne wsparcie w procesie zakupowym, łącznie z pomocą w uzyskaniu kredytu. Nasze biura nieruchomości mieszą się w ponad 40 lokalizacjach i doświadczeniu oraz wnikliwej analizie rynku i potrzeb klienta skutecznie pośredniczą w sprzedaży i wynajmie nieruchomości.

PÓŁNOC Nieruchomości powstało w 1999 roku. Status jednego z największych ogólnopolskich biur nieruchomości budowaliśmy i budujemy konsekwentnie. Sieć liczy już przeszło 50 biur, w których pracuje ponad 250 profesjonalnych doradców, brokerów, pośredników, na terenie całego kraju.

Metrohouse Franchise S.A. jest operatorem największej w Polsce sieci biur nieruchomości. Jesteśmy obecni na polskim rynku nieruchomości od 2006 r. Pod naszą marką działa ponad 80 biur nieruchomości i 600 doradców. Każdego roku obsługujemy kilka tysięcy transakcji na rynku nieruchomości.
Oferta Metrohouse obejmuje pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz pośrednictwo kredytowe realizowane przez niezależnych ekspertów kredytowych działających pod marką Gold Finance.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami liczy ok. 210 członków i jest otwarte na kolejnych. Stojąc na straży etyki i wysokich standardów zawodowych, władze WSPON dogłębnie analizują każdą kandydaturę.

 

Stowarzyszenie  Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA” zostało założone w 1994 roku w Siedlcach pod nazwą Mazowiecko – Podlaskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, w 2003 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami „POLONIA” oraz siedzibę, która obecnie mieści się w Warszawie na ul. Czapelskiej 38. W roku 2015 SPON zostało połączone ze Stowarzyszeniem Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości oraz zmieniło nazwę na Stowarzyszenie  Specjalistów Rynku Nieruchomości „POLONIA”.  Aktualnie zrzeszamy ponad 50 licencjonowanych pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. 

 

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami doprowadziło do integracji działających na terenie Szczecina dwóch stowarzyszeń pośredników, co wzmocniło jego pozycję jako reprezentanta tej grupy zawodowej. Stale rozwija swoją działalność. Wyrazem tego jest podpisanie umowy o wzajemnej współpracy z Instytutem Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych reprezentowanym przez naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zostało powołane na zebraniu założycielskim 30 sierpnia 1995 roku. W dniu 5 grudnia 1995 r odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie stowarzyszenia, na którym uchwalono Statut i przyjęto Kodeks Etyki Zawodowej. Jednym z celów jest reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia wobec organów administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych, gospodarczych, krajowych i zagranicznych.

Bielsko – Częstochowsko – Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami działa na rynku nieruchomości od 1994 r. Od ponad 20 lat skrupulatnie i konsekwentnie wdrażamy na rynek narzędzia i rozwiązania, przynoszące wymierne korzyści naszym Członkom oraz ich klientom, przez co zdołaliśmy osiągnąć mocną pozycję na rynku nieruchomości.

Stworzyliśmy największą grupę licencjonowanych profesjonalistów na śląskim rynku nieruchomości, liczącą ok. 440 członków. Jako organizacja zawodowa wspieramy wspólne działania biznesowe oraz marketingowe, kładąc nacisk właśnie na profesjonalizm.

Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami istnieje od 1993 roku i jest najstarszą organizacją zawodową pośredników w obrocie nieruchomościami w Polsce. SPPON jest jednym z 24 krajowych Stowarzyszeń regionalnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie. Do głównych celów Stowarzyszenia należy wzmacnianie wizerunku pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz pozostałych grup zawodowych profesjonalistów rynku nieruchomości, kontrola przestrzegania standardów i zasad etyki zawodowej, wzmacnianie współpracy między członkami Stowarzyszenia, integracja środowiska pośredników, a także stałe podnoszenie ich kwalifikacji.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami powstało 25 maja 1995 roku. Członkami założycielami byli właściciele biur pośrednictwa głównie z Rzeszowa; m.in. Pani Halina Szkrawan z biura “OMEGA”, Bogusław Ślusarczyk “MAKLER”, Janusz Sadowski “KRAMM”, Piotr Biegocki “DOM”, Waldemar Bernacki “BROKER”, Zbigniew Prawelski “PRAWELSKI”, Witold Szymański “VIVA”.

Regionalne Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie (RSPON Lublin) działa od września 1997 roku. Jest to organizacja zawodowa zrzeszająca osoby związane z rynkiem nieruchomości, zajmujące się wykonywaniem działalności zawodowej, naukowej, naukowo – dydaktycznej lub publicystycznej, związanej z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami /MSPON/ działa od lipca 1993 r. natomiast do KRS zostało wpisane pod Nr KRS 0000211058 w dniu 27. 10. 2004 r. Celem działania Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami, wypracowanie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, promocja i propagowanie usług członków Stowarzyszenia, kreowanie pośrednika jako profesji – odrębnej grupy zawodowej, podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej, czuwanie nad poziomem etycznym oraz reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i organizacji społecznych.

Aspect Nieruchomości jest dynamicznie rozwijającą się firmą w branży nieruchomości o ugruntowanej pozycji na rynku nieruchomości. Od ponad 15 lat z sukcesem działamy na polskim rynku nieruchomości. Działamy już na terenie 8 województw, posiadamy 19 placówek franczyzowych oraz własne biura na Śląsku i w Łodzi. Nasz zespół liczy ponad 60 osób.

Stowarzyszenie Profesjonalistów w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw (SPONPK)  jest jedną z pierwszych w kraju i powstało w wyniku połączenia Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorze – istniejącego od 1995 roku oraz Bydgoskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami – istniejącego od 1994 roku, które w lutym 1996 roku dokonało zmiany nazwy na Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw.  W wyniku Porozumienia wyżej wymienionych w 1998 roku przyjęto nazwę Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw, której siedzibą jest Bydgoszcz.. Dążeniem Stowarzyszenia jest by ludzie wykonujący zawód związany z obrotem na rynku nieruchomości posiadali przygotowanie i wiedzę, podlegali prawnej regulacji i działali wspólnie. Powstanie jednej organizacji to integracja grupy zawodowej dla dalszych wspólnych dalszych działań.

Misją Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest kształtowanie wizerunku zarządcy nieruchomości członka PSZN jako kompetentnego specjalisty działającego na rzecz właścicieli nieruchomości z najwyższą starannością, według najlepszej wiedzy i zgodnie z Kodeksem Etyki.

Agencja Wilson’s Nieruchomości założona w 2009 roku zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży i wynajmie mieszkań, domów, biur oraz lokali użytkowych. Główna siedziba znajduje się w Warszawie, ale posiada również samodzielne oddziały we Wrocławiu i Radomiu.

Dziesięć lat na rynku pozwoliło znacznie zwiększyć rozmiary działalności, ale jednocześnie nadal pozostaje firmą rodzinną, ciągle prowadzoną przez swoich założycieli – małżeństwo, które wspólnie ją zbudowało i ma zamiar rozwijać przez kolejne lata. Rodzinny charakter sprawia, że zarówno pracownicy, jak i klienci nie są dla zarządu anonimowi i mogą liczyć na indywidualne podejście. Jest to dla Państwa najlepsza gwarancja stabilności firmy i pewność, że nie będą Państwo, tylko kolejnymi klientami.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami  i Zarządców Nieruchomości – DOSPON we Wrocławiu zostało założone w maju 1994r. przez 19 przedstawicieli biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z Wrocławia i okolic. Obecnie zrzeszamy blisko 170 pośredników z terenu Dolnego Śląska i terenów ościennych. Na rynku nieruchomości działamy od 1994 r. Jesteśmy jednym z 25 krajowych Stowarzyszeń regionalnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie.