Karta Bezpieczeństwa Covid19 dla rynku nieruchomości powstała w oparciu o procedury i zalecenia Polskiego Rządu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Klientów jak i Pracowników firm/organizacji sygnatariuszy.

Kluczowe zasady, determinujące działania w przestrzeni publicznej jak również prywatnej, na których opiera się Karta Bezpieczeństwa to:

  • DYSTANS SPOŁECZNY

  • DEZYNFEKCJA

  • ZASŁANIANIE UST I NOSA • jeżeli odpowiedni dystans społecznie nie może być utrzymany

Całość wytycznych obowiązujących w Polsce w związku z pandemią znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 Ważne linki z podziałem na różne zagadnienia: