Jak działać z Kartą?

Dziękujemy za przystąpienie do programu Karta Bezpieczeństwa COVID19 dla rynku nieruchomości. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania związane z Kartą, pozwolą nam efektywnie pracować przez najbliższe miesiące i dadzą poczucie bezpieczeństwa Państwu, Pracownikom Państwa firm oraz Klientom. Kluczowym dla sukcesu Kraty jest jak najszersza jej propagacja i wykorzystywanie w działalności.

 • Oznakowanie – jako sygnatariusz Karty masz możliwość posługiwania się specjalnym znakiem – logotypem Karty

 • Jawność – informacja o przystąpieniu  do Karty jest opublikowana na stronie akcji. Należy ją również zamieścić na własnej stronie www.

 • Zaangażowanie – jako sygnatariusz Karty zaangażuj się w jej promowanie zarówno wśród Klientów jak i innych profesjonalistów rynku nieruchomości

Zapoznaj się z naszymi propozycjami wykorzystania Karty i jej promocji. Jeśli masz własne pomysły kontaktuj się z nami!

KONTAKT

Logotyp

Logo jest jednym z najważniejszych elementów akcji. Udostępnione jest dla wszystkich sygnatariuszy BEZPŁATNIE i bez praw autorskich. Możecie je Państwo wykorzystywać dowolnie. Nie należy jednak modyfikować go – ani kształtu ani kolorów. Gdzie i jak wykorzystać logotyp?

 • Strona www – zamieść logo na własnej stronie z linkiem do wybranej strony, np. https://kartabezpieczenstwacovid19.pl/sygnatariusze/

 • Naklejka – wydrukuj jako naklejkę na drzwi, okno, witrynę

 • Materiały drukowanie – dodaj do swoich materiałów drukowanych (ulotek, umów, etc)

 • Mail – dodaj do stopki lub nagłówka maila

 • Dokumenty elektroniczne – wstaw do elektronicznych dokumentów, które przygotowujesz i rozsyłasz do klientów, kontrahentów

Używaj logotypu Karty aby się wyróżnić  i pokazać profesjonalizm branży. Jest to jedyny w Polsce projekt tego typu – prospołeczny i NON-PROFIT.

POBIERZ LOGO

Procedury

Przygotowanych zostało  16 procedur – zaleceń, związanych z różnymi aspektami działalności. Jeśli macie Państwo uwagi dotyczące proponowanych procedur prosimy o ich przesłanie.  Zaznaczamy – zarówno w dokumentach jak i na stronie, że nadrzędne w stosunku do propozycji Karty są zawsze zalecenia GIS i rządowe.

 • Dobrowolność – organizacje wprowadzają zaproponowane procedury i zalecenia dobrowolnie

 • W dobrej wierze – celem wprowadzanych zaleceń jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa. Nie są to nakazy ale działania, które podejmujemy dla dobra swojego i naszego otoczenia

 • W zgodzie z prawem – w każdym przygotowanym dokumencie podkreślamy iż nadrzędną rolę nad przygotowanymi procedurami mają  zalecenia rządu i Głównego Inspektora Sanitarnego

Zapoznaj się z procedurami

Gotowe materiały do wykorzystania: plakaty, stopki, nagłówki

Aby ułatwić stosowanie procedury przygotowaliśmy plakaty jak również informacje, które można wysłać do klienta lub firm współpracujących. Akcja przyniesie tym większe rezultaty i szerzej dotrze do świadomości Polaków, im więcej firm, organizacji i innych podmiotów działających na rynku weźmie w niej udział i im szerzej wykorzystywane będą logo i materiały związane z akcję. Oto kilka przykładów:

 • Dezynfekuj ręce – kilka wersji do pobrania i wydrukowania

 • Zachowaj dystans – w przyjazny sposób przypominamy o podstawowej zasadzie

 • Nieruchomość gotowa do prezentacji – plakat związany specyficznie z pracą pośrendików

 • Stopka maila – grafika do wykorzystania w korespondencji elektronicznej

 • Wiele innych – dostępnych tutaj

Materiały przygotowane dla Karty Bezpieczeństwa są przyjazne i w sowim założeniu bardzo pozytywne. Chcemy aby nasi Pracownicy i Klienci czuli się dobrze i bezpiecznie, a wtedy my będziemy mogli koncentrować się na prowadzeniu działalności.

do Pobrania

Masz ciekawe pomysły, propozycje jak promować Kartę?

Karta jest wspólnym projektem całego rynku nieruchomości. Jeśli masz możliwości, pomysły lub wskazówki jak usprawniać jej działanie i promować ją wśród Klientów kontaktuj się z nami. Organizatorem Karty jest Szybko.pl – portal pośredników.

KONTAKT