Nasza firma jest sygnatariuszem Karty Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości, która ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Klientów jak i Pracowników. W związku z tym chcielibyśmy poprosić o współpracę podczas podpisywania aktu notarialnego naszych Klientów. Poniżej wytyczne  jakie przekazaliśmy Klientom.

DLA KLIENTA:

Przygotowywanie projekt aktu

 • Dokumenty i dane niezbędne do sporządzenia aktu strony przekazujemy notariuszowi w formie elektronicznej, a w trakcie podpisywania następuje ich weryfikacja

 • Wstępna weryfikacja treści aktu ma miejsce w formie elektronicznej. Drogą elektroniczną ustalamy treść aktu i wstępnie akceptujemy przez strony

Podpisanie aktu u notariusza

 • W spotkaniu związanym z podpisaniem aktu notarialnego bierze udział minimalna, niezbędna liczba osób

 • Osoby biorące udział w podpisaniu aktu notarialnego nie witają się uściskiem dłoni i zachowują zasadę dystansu społecznego

 • Goście po wejściu do biura dezynfekują lub myją ręce

 • Jeżeli dokumenty były akceptowane mailowo, przekazujemy notariuszowi wszystkie niezbędne do weryfikacji dokumenty

 • Staramy się zminimalizować czas odczytywania i podpisywania aktu

 • Przy podpisywaniu  dokumentów każdy otrzymuje osobny długopis ewentualnie używa swojego prywatnego. Środki piśmiennicze są późnej dezynfekowane

 • Przyjmowanie wszelkich płatności należnych w kancelariach notarialnych (również podatków oraz opłat sądowych) staramy się wykonać w formie bezgotówkowej, w tym także przy użyciu kart płatniczych

ZE STRONY KANCELARII NOTARIALNEJ OCZEKUJEMY:

Przygotowanie projektu aktu:

 • Prosimy o akceptowanie dokumentów niezbędnych do przygotowania aktu  w formie elektronicznej  i ich weryfikację w trakcie podpisywania

 • Prosimy o przygotowanie projektu aktu notarialnego i przesyłanie do stron przed terminem podpisania, aby maksymalnie skrócić czas wspólnego przebywania w trakcie umowy i aby wcześniej uzyskać mailową akceptację ich treści

Podpisywanie aktu w biurze notariusza:

 • Prosimy o zapewnienie pomieszczenia, które pozwala zachować zasady dystansu społecznego

 • Prosimy o przygotowanie płynów dezynfekujących

 • Prosimy o wietrzenie pomieszczeń przed i po wyjściu stron aktu. W miarę możliwości zapewniony jest dostęp świeżego powietrza

 • Prosimy o poinformowanie klientów o sposobie płatności. Preferowanym sposobem są płatności bezgotówkowe

 • Prosimy o zminimalizowanie czasu trwania spotkania

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ.

ELEMENTY PROCEDURY

Informacje dla notariusza – do wysyłki mailem, do pobrania

do pobrania pdf