Wiedza i świadomość to podstawowe czynniki, które umożliwiają zminimalizowanie zagrożenia zakażenia. W związku z tym jedną z podstawowych zasad Karty Bezpieczeństwa  jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników / członków organizacji na temat reguł Karty Bezpieczeństwa COVID19 dla rynku nieruchomości.

  • Zapoznanie całego zespołu z wprowadzonymi procedurami Karty Bezpieczeństwa COVID-19

  • Uzyskanie pisemnego potwierdzenie stosowania się do wyznaczonych procedur

  • Wysyłka informacji drogą mailową do każdego pracownika / adres strony z procedurami / wszystkich procedur

  • Wprowadzenie stopki adresowej do maili “Jesteśmy sygnatariuszem Karty Bezpieczeństwa – Z nami jesteście bezpieczni!

ELEMENTY PROCEDURY

Zasada „Zasada prowadzenia szkolenia dla pracowników – plakat, do pobrania

do pobrania pdf

Stopka do maila

Do Pobrania • szerokość stopka 600 px