Loading...
O Karcie2020-12-01T21:26:35+00:00

Dlaczego Karta Bezpieczeństwa?

W sytuacji trwającej pandemii COVID-19 i w obliczu wynikających z niej zagrożeń, uzasadnionym jest stworzenie procedur i zasad, które zwiększą poziom bezpieczeństwa. Dlatego z inicjatywy Portalu Pośredników Szybko.pl, grupa organizacji skupiających profesjonalistów rynku nieruchomości wdraża Kartę Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości.

Karta ma na celu pomoc w jak najlepszym dostosowaniu się do zaleceń dotyczących zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących na rynku nieruchomości oraz ich Klientów.

Korzyści płynące z wprowadzenia Karty Bezpieczeństwa COVID19

  • Bezpieczeństwo – zapewnienie Klientów, iż współpraca z agencjami nieruchomości, zarządcami, rzeczoznawcami  gwarantuje bezpiecznie przeprowadzenie transakcji nie tylko od strony formalnej, ale również reżimu sanitarnego

  • Publiczne wystąpienie środowiska profesjonalistów rynku nieruchomości jako spójnej i profesjonalnej  grupy zawodowej

  • Zaprezentowanie profesjonalizmu grupy zawodowej

  • Zainteresowanie usługami – zwiększenia popytu na usługi profesjonalistów dbających o bezpieczeństwo Klientów

Aby cała akcja mogła dotrzeć do jak największej liczby podmiotów związanych z rynkiem nieruchomości, potrzebne są akceptacja, wsparcie i zaangażowania w realizację tej inicjatywy jak największej liczby organizacji i stowarzyszeń.

Jak korzystać z Karty?

Działalność rynku nieruchomości w czasie narodowej kwarantanny

Po raz kolejny stajemy przed wyzwaniem jakim jest praca w sytuacji daleko idących ograniczeń. Mamy jednak szereg doświadczeń i wiedzę zdobytą w marcu 2020.  Co więcej, w trakcie poprzedniego lockdownu, obostrzenia nie dotyczyły bezpośrednio pracy profesjonalistów związanych z rynkiem nieruchomości. Dzięki temu wypracowaliśmy metody pracy, gwarantujące bezpieczeństwo zarówno nam jak i naszym klientom, ale przede wszystkim umożliwiające prowadzenie działalności. Efektem  jest między innymi stworzona Karta Bezpieczeństwa COVID19, jej wskazówki i zalecenia.  Przypominamy główne zalecenia i możliwości działania w najbliższym czasie
Zapoznaj się ze wszystkimi procedurami Karty Bezpieczeństwa COVID19

“Karta Bezpieczeństwa COVID19 będzie ważnym narzędziem w pracy pośredników w najbliższych miesiącach. Jest to jedyna tego typu inicjatywa w Polsce, w której profesjonaliści skupieni wokół rynku nieruchomości wspólnie wypracowali i wdrożyli procedury, które zapewnią poczucie bezpieczeństwa  Klientom i Pracownikom”

RENATA PIECHUTKO, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Organizacje wspierające Kartę Bezpieczeństwa COVID – 19 dla rynku nieruchomości

Solidarne, zorganizowane i wspólne działania to gwarancja sukcesu. Dlatego mimo że każda z organizacji czy też indywidualni przedsiębiorcy działający na rynku nieruchomości wdrożyli już procedury związane z funkcjonowaniem w czasie pandemii, to powstała wspólna inicjatywa całego rynku nieruchomości. Inicjatorem i podmiotem prowadzącym program Karta Bezpieczeństwa COVID19 dla rynku nieruchomości jest Portal Pośredników Szybko.pl. Do organizacji wdrażających i aktywnie wspierających Kartę dołączyły federacje zawodowe, stowarzyszenia, zorganizowane grupy pośredników oraz agencje sieciowe.

#RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Więcej o organizacjach wspierających Kartę

Dołącz do Sygnatariuszy Karty Bezpieczeństwa i Organizacji Wspierających

Organizatorem Karty Bezpieczeństwa COVID19 jest Szybko.pl – portal pośredników. Jeśli chcesz dołączyć do organizacji popularyzujących Kartę lub masz pytania dotyczące jej funkcjonowania kontaktuj się z Nami

KONTAKT
Go to Top